Over Stichting BIN3

Stichting BIN3 is een netwerkorganisatie die als doel heeft het delen van kennis, kunde en ervaring op het gebied van Business Intelligence. Dit in de breedste zin van het woord.

Dit netwerk wordt gevormd door bedrijven uit de drie noordelijke provincies: Friesland, Groningen, Drenthe en Zwolle en omstreken. De deelnemers zijn onder te verdelen in drie hoofdgroepen: gebruikers, onderwijsinstellingen en dienstverleners. De samenstelling van de groep is divers, zowel voor wat betreft de sector waarin de gebruikers werkzaam zijn de als ook de omvang van de verschillende bedrijven. Bedrijven met een internationaal karakter en bedrijven met een regionaal karakter. Bedrijven in de commerciële sector en bedrijven in de overheidssector. Juist deze variëteit aan bedrijven maakt dit netwerk interessant voor iedereen die zijn kennis, kunde en ervaring wil delen met anderen. Het netwerk heeft de intentie om laagdrempelig te zijn, door de informele sfeer kunnen we dit realiseren. We stellen eigenlijk maar één eis aan deelname: we zij niet commercieel. Dit betekent dat commerciële acquisitie tijdens de bijeenkomsten of commerciële activiteiten tijdens de bijeenkomsten ook niet zijn toegestaan. Hierdoor kunnen alle deelnemers zich tijdens de bijeenkomsten richten op de inhoud van dit prachtige vakgebied.

Door Stichting BIN3 wordt jaarlijks een aantal activiteiten georganiseerd. Hierbij kan worden gedacht aan bedrijfsbezoeken, presentaties op het gebied van een specifieke implementatie van een Business Intelligence oplossing, themabijeenkomsten of productpresentaties. Tijdens deze bijeenkomsten staat de inhoud centraal. Het jaar sluiten we af met een borrel.


Hoe het begon ...

Business Intelligence is een vakgebied dat zich sinds halverwege de jaren negentig steeds verder ontwikkelt. De ontwikkeling gaat soms zo snel dat het lastig is om bij te blijven. Om bij te blijven is vakliteratuur een aangewezen bron om informatie te halen. Het actief delen van informatie leidt in sommige gevallen eerder naar de antwoorden of inzichten waarnaar men op zoek is. Zelf problemen oplossen en op zoek gaan naar de juiste aanpak is in veel gevallen een leerzame weg. Het is echter niet altijd de meest efficiënte of effectieve weg.

Dit was de gedachte achter de oprichting van BIN3 medio 2005. Verschillende mensen kwamen sindsdien met enige regelmaat bij elkaar kwamen om problemen, projecten en ontwikkelingen op het vakgebied (en in de regio) te bespreken. De eerste deelnemers aan dit BIN3 netwerk bestond slechts uit enkele overheidsinstanties (waaronder de IB-groep), een enkele dienstverlener en een tweetal onderwijsinstellingen. Gedurende de periode die daarop volgde, sloten meer bedrijven zich bij dit netwerk aan.

Het nadeel van deze groei was de informele wijze waarop het BIN3 netwerk zich had georganiseerd. De organisatie ruste op vrijwillige basis op slechts enkele schouders. Door de groei werd dit echter als bezwaarlijk ervaren.

 

Het ontstaan van Stichting BIN3

Eind 2009 is voor het eerst onderzocht of het netwerk een formele status zou kunnen krijgen. Na gesprekken met de Kamer van Koophandel en een notaris is op 9 juli 2010 het BIN3 netwerk omgedoopt tot Stichting BIN3 en formeel ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel. Stichting BIN3 wordt nu geleid door een stichtingsbestuur dat momenteel bestaat uit drie bestuursleden. De oprichting van de stichting doet echter niets af aan het informele karakter van het netwerk.

De nadruk op Business Intelligence in de breedste zin van het woord, het informele karakter en de nadruk op de noordelijke regio is voor veel bedrijven een reden om zich aan te sluiten bij dit netwerk.

 

Stichting BIN3 anno nu

Op dit moment kent Stichting BIN3 een groot aantal deelnemers, waaronder de deelnemers van het eerste uur: IB-Groep (OCW Duo), de RDW, het CJIB, de Hanze hogeschool, de Rijksuniversiteit Groningen, Sogeti en Logica. De nadruk lag in de beginperiode vooral op overheidsinstanties, dit is inmiddels niet meer het geval. Ook (grote) commerciële partijen zijn nu trouw deelnemer aan het BIN3 netwerk, denk hierbij aan partijen als TNT, Gasunie, Philips en Friesland Bank. Nieuwe deelnemers ziijn altijd welkom, voor dienstverleners hanteren we tijdelijk een ledenstop. De reden hiervan is dat we een gezonde verhouding willen tussen de verschillende groepen. Teveel dienstverleners zou deelnemers uit de andere groepen als belemmering kunnen ervaren. Dit vinden we niet wenselijk.


De lijst met deelnemende bedrijven is te vinden op deze pagina.

 

De bijeenkomsten

De BIN3 bijeenkomsten worden als sinds de oprichting in 2005 bij toerbeurt georganiseerd door één van deelnemende partijen. In de meeste gevallen is dit op locatie. De avond wordt georganiseerd rond een specifiek thema of een project waar de deelnemer mee bezig is. Na de inhoudelijke toelichting volgt in de meeste gevallen een open discussie. Gebruikers, onderwijsinstellingen en dienstverleners delen hun visie op het thema of project. Deze kijk in andermans keuken wordt als zeer leerzaam ervaren.

De bijeenkomsten hebben telkens weer een divers karakter. De bijeenkomsten zijn soms sterk technisch georiënteerd en soms sterk functioneel. In de meeste gevallen is de combinatie van beide aanwezig. Dit maakt een bijeenkomst voor zowel manager, analist, ontwerper als ontwikkelaar interessant.

 

Het lidmaatschap

U kunt het lidmaatschap voor Stichting BIN3 aanvragen via deze website, u kunt daarvoor een bericht achterlaten via de contactpagina. Mogelijk onderdeel van de procedure kan een toetsing zijn. Aan het lidmaatschap zijn kosten verbonden, de bijdrage is voor het dekken van de onkosten die Stichting BIN3 maakt. De bijdrage voor 2012 is per deelnemend bedrijf vastgesteld op € 50,00 per kalenderjaar.